English

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

2538

บริษัทได้เปิดดําเนินการโครงการมาร์เก็ตเพลส บางบอน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชุมชน (Neighborhood Shopping Center) แห่งแรกของบริษัท โดยมีจัสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แม็กซ์แวลู) เป็นผู้เช่าหลัก (Anchortenant)

2539

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าชุมชนแห่งที่ 2 และ 3 ได้แก่ โครงการมาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศและมาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 โดยปัจจุบันมีจัสโก้ ซูเปอรมาร์เก็ต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แม็กซ์แวลู) และ ท็อปส์มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก ตามลําดับ

2541

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่บนถนนสุขุมวิท 71 (คลองตัน) ในปี 2541 โดยมีจัสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นผู้เช่าหลัก

2543

บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ให้แก่ บริษัท บี-ควิก เซอร์วิส จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการซ่อมและจําหน่ายอะไหล์รถยนต์ภายใต้ชื่อ “บี-ควิก (B-Quik)” จํานวน 14 สาขา โดยบริษัทพัฒนาเป็นศูนย์สะดวกซื้อ (Convenience Center) 2 แห่ง และร้านค้าปลีก (Stand-Alone Retail Store) 8 แห่ง ส่วนอีก 4 สาขาได้ใช้พื้นที่ในบริเวณศูนย์การค้าชุมชนของบริษัท 4 แห่งที่ได้เปิดทําการไปแล้ว

2545

เปิดดําเนินการศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มบริเวณซอยทองหล่อ โดยมีท็อปส์มาร์เก็ตเป็นผู้เช่าหลัก ภายใต้ชื่อโครงการมาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ

2546

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ได้แก่ โครงการมาร์เก็ตเพลส ทุ่งมหาเมฆ โดยมีท็อปส์มาร์เก็ตเป็นผู้เช่าหลัก และบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของที่ดิน บริเวณทองหล่อซอย 15 และถนนแจ้งวัฒนะเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าในปีถัดไป

2547

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ 5 แห่ง ดังนี้

 1. ศูนย์การค้าแฟมมิลี่ เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
 2. ศูนย์สะดวกซื้อลาดพร้าว ซอย 120
 3. ศูนย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ฉะเชิงเทรา
 4. ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ JAvenue ทองหล่อซอย 15 และ
 5. ศูนย์การค้าปิยรมย์เพลส สุขุมวิท 101/1

2548

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์สะดวกซื้อ วังหิน
 2. ศูนย์การค้าเพชรเกษม พาวเวอร์เซ็นเตอร์ โดยเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง มีโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์และ โฮมเวิร์ค เป็นผู้เช่าหลัก และ
 3. ศูนย์การค้า เอกมัย พาวเวอร์เซ็นเตอร์โดยเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง มีบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์เป็นผู้เช่าหลัก

2549

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าเพิ่ม จํานวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ
 2. ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ลา วิลลา พหลโยธิน และ
 3. ศูนย์บันเทิง (Entertainment Center) เอสพละนาด รัชดาภิเษก โดยมีผู้เช่าหลักได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงละครรัชดาลัยและ ท็อปส์มาร์เก็ต อีกทั้งในปี 2557 บริษัทได้จัดหาผู้เช่าหลักมาเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ได้แก่ วี ฟิตเนสโซไซตี้ และอาร์ท อิน พาราไดซ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ รูปภาพ 3 มิติรายแรกในประเทศไทย

2550

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์พัทยา อเวนิว โดยมีผู้เช่าหลักได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์โบว์ล และวิลล่า มาร์เก็ต อีกทั้งในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มผู้เช่าหลักอีก 1 ราย คือ Premium Outlet ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นลดราคา ที่มีหลายสาขาทั่วประเทศไทย และศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Power Center) เขาใหญ่ มาร์เก็ตวิลเลจ โดยมีเทสโก้โลตัส เป็นผู้เช่าหลัก และในปี 2552 บริษัทได้ขายโครงการให้เทสโก้โลตัสแล้ว

2551

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าชุมชน มาร์เก็ตเพลสนวมินทร์ (สุขาภิบาล1) โดยมีบิ๊กซี มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก และศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ดิอเวนิว รัชโยธิน โดยมีวิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2552

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ ได้แก่ ศูนย์ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์นวมินทร์ซิตี้อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมินทร์โดยมี วิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2553

บริษัทได้ให้สิทธิการเช่าโครงการ ดิ อเวนิว รัชโยธิน สําหรับพื้นที่ให้เช่าระยะสั้น
จํานวน 11,109 ตารางเมตร แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

2554

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าแห่งใหม่ ได้แก่ ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เฟสติวัลวอล์ค ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนขยายของโครงการนวมินทร์ซิตี้อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมินทร์ และในเดือนพฤศจิกายน อิเกีย สโตร์หนึ่งในผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าเมกา บางนาซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่บริษัทร่วมทุนกับบริษัท อิคาโน่ จํากัด เปิดดําเนินการมีพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร

2555

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คือ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.8 ในนาม บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท อิคาโน่ จํากัด บริษัทเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศสวีเดน ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา มีศูนย์จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์อิเกีย (IKEAStore), โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, โฮมโปรและโรบินสัน เป็นผู้เช่าหลัก คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมทั้ง โครงการกว่า 180,000 ตารางเมตร

2556

บริษัทได้เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าอิมเมจิ้นวิลเลจ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเปิดดําเนินการในเดือนเมษายน โดยมีผู้เช่าหลักคือเซเว่น-อีเลเว่น

2559

บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินของโครงการมาร์เก็ต-เพลส ทองหล่อ ระยะเวลา 20 ปีอีกทั้งในโครงการมาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินและเช่าที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การค้าให้มีความทันสมัย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชุมชนบริเวณนั้น และได้เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2559 ยิ่งไปกว่านั้น ในโครงการเมกา บางนา บริษัทได้เริ่มการก่อสร้างส่วนขยายและเพิ่มอาคารจอดรถ บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหาร และเพิ่มจำนวนที่จอดรถให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

2560

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินสำหรับศูนย์การค้าที่ใกล้จะครบสัญญาเช่า คือ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 เป็นระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ เฟส 1 และเมกา ฟู้ดวอล์ค ซึ่งเป็นส่วนขยายของศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยมีท๊อปส์มาร์เก็ตแห่งที่ 2 ขนาดพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร และร้านอาหารกว่า 30 ร้าน

2561

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์การค้า เจ อเวนิว ทองหล่อโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นโซนใหม่ที่มีลักษณะเป็น แบบอินดอร์ ฟู้ด ฮอลล์(Indoor Food Hall) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ใหม่ๆให้กับลูกค้า, ปรับปรุงศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 โดยขยายพื้นที่เช่าในอาคาร ก่อสร้างอาคารกระจก (Glass House) เพิ่มเติม รวมทั้งเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์และปรับทางเดินรถยนต์ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การค้ามาร์เก็ต เพลส นางลิ้นจี่แล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดให้บริการอย่างเต็ม รูปแบบ

2562

เปิดศูนย์การค้า คือ มาร์เก็ตเพลส ดุสิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563 โดยมี ท้อปส์ มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2563

ปรับปรุงศูนย์การค้า มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) โดยเปลี่ยนผู้เช่าหลักจากบิ๊กซีเป็น ท้อปส์ มาร์เก็ต และมีร้านค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวน 19 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 1 โครงการ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 426,044 ตารางเมตร